: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

O2 Regulator 0-15 LPM W/1 Hose barb, CGA540

หมวดหมู่สินค้า: เกจ์ออกซิเจน
รหัส : 09-2-103002B

16 เมษายน 2563

ผู้ชม 203 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- ทำหน้าที่วัด ปรับความดัน และอัตราการไหลออกซิเจน สำหรับต่อเข้าหัวถังออกซิเจนทางการแพทย์

 

คุณลักษณะรายละเอียด
- ปรับอัตราการไหลได้ที่ ปรับอัตราการไหลได้ที่ 0, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 15 LPM
- หางปลา จานวน 1 ทาง
- แกนเข้าถัง CGA540
- ข้อต่อเข้าถังออกซิเจนทำ จากวัสดุจากทองเหลือง
- ตัวเรือนทำ จากอลูมิเนียมชุบอโนไดสีเขียว
- หน้าปัดเกจ์อ่านค่าความดัน
- ข้อต่อสำหรับต่อเข้ำอุปกรณ์ให้ออกซิเจนทางหายใจ
- หมุนปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้
- เป็นผลิตภัณฑ์ Solida

Engine by shopup.com