: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

O2 Regulator 0-25 LPM W/ 2CV, 1 Hose barb, CGA870

หมวดหมู่สินค้า: เกจ์ออกซิเจน
รหัส : 09-2-102001

29 สิงหาคม 2563

ผู้ชม 199 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- ทำหน้าที่วัด ปรับความดัน และอัตราการไหลออกซิเจน สำหรับต่อเข้าหัวถังออกซิเจนทางการแพทย์

 

คุณลักษณะรายละเอียด
- ปรับอัตราการไหลได้ที่ 0, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 25 LPM
- Check Valve จานวน 2 ทาง
- หางปลา จานวน 1 ทาง
- แกนเข้าถัง CGA870 (YOKE)
- ข้อต่อเข้าถังออกซิเจนทำ จากวัสดุจากทองเหลือง
- ตัวเรือนทำ จากอลูมิเนียมชุบอโนไดสีเขียว
- หน้าปัดเกจ์อ่านค่าความดัน
- ข้อต่อสำหรับต่อเข้ำอุปกรณ์ให้ออกซิเจนทางหายใจ
- หมุนปรับอัตราการไหลของออกซิเจนได้
- เป็นผลิตภัณฑ์ Solida

Engine by shopup.com