: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Medical Gas Outlet Ohmeda Front 5"x5.5"

หมวดหมู่สินค้า: แป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์
รหัส : 14-40-5001-03 Ohmeda Type/14-40-5001-04 DISS Type/14-40-5001-08 CIG Type
เป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ชนิดติดผนัง ใช้งานร่วมกับข้อต่อก๊าซทางการแพทย์ Ohmeda Type

13 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 1662 ผู้ชม

หัวจ่ายติดตั้งกับไปป์ ไลน์ของแหล่งจ่ายก๊าซทางการแพทย์
- ฝาหน้าหัวจ่ายทำจากวัสดุ Stainless Steel และพลาสติก
- มีขนาดกว้าง 5 นิ้ว (12.8 cm.) และสูง 5.5 นิ้ว (14cm.)
- หัวจ่ายแต่ละชนิดของก๊าซออกแบบให้มีสลักในการติดตั้งที่แตกต่างกันตามชนิดของก๊าซ
- หัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์มีสัญลักษณ์สี แสดงถึงจ่ายก๊าซแต่ละชนิดโดย Oxygen เป็นสีเขียว,Vacuum เป็นสีขาว, Nitrous Oxide เป็นสีน้ำเงิน, Medical Air เป็นสีเหลือง
- หัวจ่ายเป็นวาล์วอัตโนมัติ สามารถปิดได้เองเมื่อไม่มีการเสียบหัวเสียบเพื่อจ่ายก๊าซ
- เป็นผลิตภัณฑ์ Solida ผลิตในประเทศไทย
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 13485

WARNING : USE NO OIL
อุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำหน่ายตามการแนะนำหรือใช้งานโดยบุคคลากรทางการแพทย์ อ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับก่อนใช้งาน
*สินค้าและรายละเอียดสามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Engine by shopup.com