: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Medical Gas Outlet Ohmeda Front (mini)

หมวดหมู่สินค้า: แป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์
รหัส :

17 มิถุนายน 2563

ผู้ชม 459 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- เป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ชนิดติดผนังขนาดเล็ก ใช้งานร่วมกับข้อต่อก๊าซทางการแพทย์ Ohmeda Type


คุณลักษณะเฉพาะ
- ชุดหน้าสามารถนำไปเปลี่ยนทดแทนกับสินค้าแบรนด์อื่นๆได้
- หัวจ่ายติดตั้งกับไปป์ไลน์ของแหล่งจ่ายก๊าซทางการแพทย์
- ฝาหน้าหัวจ่ายทำจากวัสดุ Stainless Steel และพลาสติก
- มีขนาดกว้าง 2.4 นิ้ว (6 cm.) และสูง 4 นิ้ว (10 cm.)
- หัวจ่ายแต่ละชนิดของก๊าซออกแบบให้มีสลักในการติดตั้งที่แตกต่างกันตามชนิดของก๊าซ
- หัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์มีสัญลักษณ์สี แสดงถึงจ่ายก๊าซแต่ละชนิดโดย Oxygen เป็นสีเขียว,Vacuum เป็นสีขาว, Nitrous Oxide เป็นสีน้ำเงิน, Medical Air เป็นสีเหลือง
- หัวจ่ายเป็นวาล์วอัตโนมัติ สามารถปิดได้เองเมื่อไม่มีการเสียบหัวเสียบเพื่อจ่ายก๊าซ
- เป็นผลิตภัณฑ์ Solida ประเทศไทย
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 13485:2016
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

Engine by shopup.com