: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Ohmeda Type

หมวดหมู่สินค้า: หัวเสียบก๊าซทางการแพทย์
รหัส :
09-4O-101 O2 Ohmeda / 09-4O-102 N2O Ohmeda / 09-4O-103 Vac Ohmeda /09-4O-104 Air Ohmeda

16 มีนาคม 2563

ผู้ชม 363 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับต่อเข้ากับหัวจ่ายระบบไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์ใช้งานร่วมกับก๊าซตามชนิดที่ระบุบนผลิตภัณฑ์ โดยมีลักษณะแบ่งเป็นรุ่นต่างๆตามความต้องการใช้งาน


คุณลักษณะเฉพาะ
- ใช้ต่อเข้ากับหัวจ่ายระบบไปป์ไลน์ทางการแพทย์ได้
- การเชื่อมต่อเข้ากับระบบไปป์ไลน์ มีการออกแบบให้การใช้งานแต่ละก๊าซมีความแตกต่างกันป้องกันการนำไปใช้กับก๊าซผิดประเภท
- มีสัญลักษณ์เป็นสีหรืออักษรเพื่อแสดงถึงการนำไปเชื่อมกับก๊าซแต่ละชนิด เช่น Oxygen เป็นสีเขียว, Nitrous Oxide เป็นสีน้ำเงิน, Vacuum เป็นสีขาว, และ Medical Air เป็นสีเหลือง

Engine by shopup.com