: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Manometer Gauge (CMH2O)

หมวดหมู่สินค้า: เกจ์วัดแรงดัน
รหัส :
09-50-351 (Bottom inlet) / 09-50-352 (Top inlet)

26 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 412 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- เป็นหน้าปัดเกจ์วัดแรงดันและสูญญากาศ


คุณลักษณะเฉพาะ
- ตัวบอดี้ทำจากวัสดุโลหะ
- ฝาปิดทำจากวัสดุพลาสติก
- หน้าปัดขนาด 2.5 นิ้ว เป็นแบบอนาล็อก
- เหมาะสำหรับต่อเข้ากับเครื่องช่วยหายใจแบบบีบมือ
- เกลียวข้อต่อด้านล่างและเกลียวข้อต่อด้านบน
- แรงดัน 0 ถึง 80 cmH2O และสูญญากาศ -40 ถึง 0 cmH2O

Engine by shopup.com