: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Medical Gas Outlet Ohmeda Type O2, N2O, Vac, Air

หมวดหมู่สินค้า: แป้นจ่ายก๊าซทางการแพทย์
รหัส : 14-40-5001-1 (O2)/14-40-5002-1 (Vac)/14-40-5003-1 (Air)/14-40-5004-1 (N2O)
เป็นหัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์ชนิด Ohmeda style ใช้งานร่วมกับข้อต่อก๊าซทางการแพทย์

09 พฤศจิกายน 2566

ผู้ชม 5684 ผู้ชม

คุณลักษณะเฉพาะ
- หัวจ่ายติดตั้งกับไปป์ไลน์ของแหล่งจ่ายก๊าซทางการแพทย์
- ฝาหน้าหัวจ่ายทำจากวัสดุ Stainless Steel และพลาสติก
- หัวจ่ายแต่ละชนิดของก๊าซออกแบบให้มีสลักในการติดตั้งที่แตกต่างกันตามชนิดของก๊าซ
- หัวจ่ายก๊าซทางการแพทย์มีสัญลักษณ์สี แสดงถึงการจ่ายก๊าซแต่ละชนิดให้ถูกต้องโดย Oxygen เป็นสีเขียว, Vacuum เป็นสีขาว, Nitrous Oxide เป็นสีนํ

Engine by shopup.com