: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Silicone cap 2 way / 3 way

หมวดหมู่สินค้า: ขวดเก็บของเหลว
รหัส :
32-0-100 Silicone cap 2 way (Short/Long) 1/2 gal. / 32-0-133 Silicone cap 2 way (Short/Long) 1 gal. / 32-0-101 Silicone cap 2 way (Shoto/Short) 1/2 gal. / 32-0-134 Silicone cap 2 way (Shoto/Short) 1 gal. / 32-0-102 Silicone cap 3 way (Short/Short/Long) 1/2 gal.

08 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 259 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- ทำหน้าที่รองรับของเหลวภายในร่างกายของผู้ป่วย โดยใช้งานร่วมกับชุดดูดของเหลว


คุณลักษณะเฉพาะ
- ฝาทำจากวัสดุ Silicone ง่ายต่อการใช้และทำความสะอาด แข็งแรง
- แกนทำจากวัสดุ PC แกนสั้นคู่และแบบแกนสั้น/ยาว เพื่อต่อเข้ากับสายยาง
- เป็นผลิตภัณท์ Solida ประเทศไทย
- ผลิตจากโรงงานที่รับรองคุณภาพ มาตราฐาน ISO 9001:2015 และ ISO13485:2016
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จาการใช้งานปกติ)

Engine by shopup.com