: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Low Suction 0-150 mmHg OFF-REG-DISS

หมวดหมู่สินค้า: Precision
รหัส : 14-56-PM3500

08 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 303 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- ชุดควบคุมและปรับแรงดูดของเหลว ชนิดแรงดูดต่ำ (Low Suction) สำหรับใช้งานร่วมกับระบบไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์


คุณลักษณะเฉพาะ
- ตัวเครื่องทำจากวัสดุพลาสติกแข็ง
- มีลูกบิดสำหรับเลือกโหมดการใช้งาน 2 ตำแหน่ง คือ REG (Regulator Mode) เป็นโหมดที่ควบคุมปริมาณแรงดูดต่อเนื่อง และ OFF ปิดเครื่อง
- ลูกบิดสำหรับหมุนปรับ แรงดูดด้านหน้าของหน้าปัด มีสัญลักษณ์ลูกศรแสดงการปรับแรงดูดจากต่ำไปสูง
- หน้าปัดแสดงแรงดูดสูญญากาศเป็นแบบ Analog มีขีดพร้อมตัวเลขแสดงค่าแรงดูดตั้งแต่ 0 - 150 mmHg หน้าปัดสีฟ้าแสดงถึงช่วงการดูดเป็นแรงดูดต่ำ (Low Vacuum) มีค่าความเที่ยงตรง (Accurancy)
- มีช่องทางสำหรับต่อเข้ากับระบบไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์ด้านหลังตัวเครื่อง และมีข้อต่อชนิด DISS สำหรับต่อเข้ากับขวดป้องกันการล้น หรือข้อต่อชนิดหางปลาสำหรับต่อเข้ากับสายยาง
- เป็นผลิตภัณฑ์ Precision Medical จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน EN ISO 13485
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานยุโรป CE Mark (European Conformity)
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

Engine by shopup.com