: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Con/Intermittent 0-300 mmHg-Hose Barb

หมวดหมู่สินค้า: Precision
รหัส : 14-57-PM3300

08 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 274 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- ชุดควบคุมและปรับแรงดูดของเหลว ชนิดทำงานเป็นจังหวะ (Intermittent)และทำงานต่อเนื่อง (Continuouse)สำหรับใช้งานร่วมกับระบบไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์


คุณลักษณะเฉพาะ
- ตัวเครื่องทำจากวัสดุพลาสติกแข็ง
- มีลูกบิดสำหรับเลือกโหมดการใช้งาน 3 ตำแหน่ง คือ REG (Regulator Mode) เป็นโหมดควบคุมปริมาณแรงดูดต่อเนื่อง, OFF ปิดเครื่อง, และ INT (Intermittent Mode) เป็นโหมดใช้งานเป็นจังหวะ ทำงานเป็นรอบเปิดและปิด โดยรอบการดูดเป็นเปิด 16 วินาทีและปิด 8 วินาที สำหรับค่าที่ตั้งจากโรงงาน
- ลูกบิดสำหรับหมุนปรับ แรงดูดด้านหน้าของหน้าปัด มีสัญลักษณ์ลูกศรแสดงการปรับแรงดูดจากต่ำไปสูง
- หน้าปัดแสดงแรงดูดสูญญากาศเป็นแบบ Analog มีขีดพร้อมตัวเลขแสดงค่าแรงดูดตั้งแต่ 0 - 300 mmHg และมีตัวอักษรพร้อมทั้งรหัสสีแสดงช่วงการดูด คือ สีฟ้า - Lo (Low vacuum) สีเหลือง - Med (Medium vacuum) สีแดง - High (High vacuum)มีค่าความเที่ยงตรง (Accurancy)
- มีช่องทางสำหรับต่อเข้ากับระบบไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์ด้านหลังตัวเครื่อง และมีข้อต่อชนิด DISS สำหรับต่อเข้ากับขวดป้องกันการล้นหรือข้อต่อชนิดหางปลาสำหรับต่อเข้ากับสายยาง
- เป็นผลิตภัณฑ์ Precision Medical จากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งได้รับรองมาตรฐาน EN ISO 13485
- เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐานยุโรป CE Mark (European Conformity)
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

Engine by shopup.com