: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

ขวดน้ำให้ความชื้น Bubble & Jet

หมวดหมู่สินค้า: ขวดน้ำให้ความชื้น
รหัส : 33-2-1267

08 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 347 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- ทำหน้าที่ให้ความชื้นโดยฟองอากาศและให้ละอองฝอย ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ปรับอัตราการไหลหรืออุปกรณ์อื่นๆที่เหมาะสม


คุณลัณษณะเฉพาะ
- ตัวขวดทำจากวัสดุ Polycarbonate และสามารถนึ่งฆ่าเชื้อ Autoclave ที่อุณหภูมิ 121oC เป็นเวลา 20 นาที
- ขวดมีลักษณะใสมองเห็นภายในได้ มีขีดและตัวเลขบอกปริมาตรข้างขวดระดับน้ำขั้นต่ำที่ 175 ml และระดับขั้นสูงที่ 375 ml
- มีไส้กรองฟองน้ำ
- สามารถถอดแกนขวดน้ำและโอริงออกมาทำความสะอาดได้ มีปุ่มปรับความชื้นหรือพ่นละอองความชื้นแบบฟอง (Bubble) และ ไอน้ำ (Jet)
- เป็นผลิตภัณฑ์ Solida ประเทศไทย
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตราฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 13485:2016
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

Engine by shopup.com