: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Disposable Prefilled Bubble Humidifier

หมวดหมู่สินค้า: ขวดน้ำให้ความชื้น
รหัส : 09-1-40001

08 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 276 ผู้ชม

วัตถุประสงค์
- เป็นชุดขวดให้ความชื้น สำหรับใช้งานร่วมกับชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน (Oxygen Flowmeter)สามารถใช้งานได้ทันที


คุณลักษณะเฉพาะ
- ใช้งานร่วมกับชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน (Oxygen Flowmeter) ระหว่าง 0-15 LPM
- ทำจากวัสดุพลาสติก
- ใช้งานได้ทันที ภายในขวดบรรจุน้ำที่ผ่านการฆ่าเชื้อ (Sterile) ปริมาตร 350 มิลลิลิตร
- ตัวขวดเป็นพลาสติกใส ทำให้มองเห็นปริมาณน้ำภายในขวดและมีขีดบอกปริมาตรน้ำข้างขวด
- ปฏิบัติตามข้อแนะนำวิธีการใช้งานเบื้องต้นข้างขวด
- ผลิตภัณฑ์ได้รับการรับรอง CE Mark
- สำหรับใช้ครั้งเดียวเท่านั้น (Single Use) ห้ามนำกลับมาใช้ซ้ำ

Engine by shopup.com