: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

ขวดน้ำให้ความชื้น Humidifier 500 ml

หมวดหมู่สินค้า: ขวดน้ำให้ความชื้น
รหัส : 09-1-11208

08 กุมภาพันธ์ 2563

ผู้ชม 247 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- เป็นอุปกรณ์ให้ความชื้นสำหรับใช้งานร่วมกับชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน (Oxygen Flowmeter)


คุณลักษณะเฉพาะ
- ขวดมีปริมาตร 500 ml มีขีดบอกระดับน้ำขั้นต่ำที่ 175 ml และขีดบอกระดับน้ำขั้นสูงที่ 375 ml
- สามารถฆ่าเชื้อด้วยวิธี Autoclave ที่อุณหภูมิ 121oC เป็นเวลา 20 นาที
- ฝาขวดและตัวขวดผลิตจากวัสดุ โพลิคาร์บอเนต (Polycarbonate)
- แกนและข้อต่อเป็นโลหะ ฟิลเตอร์เป็นพลาสติก
- ฝาขวดมีรีลิฟวาล์ว (Relief Valve) เมื่อความดันในขวดเกินค่าที่กำหนด
- แกนและฟิลเตอร์สามารถถอดล้างทำความสะอาดได้
- เป็นผลิตภัณฑ์ Solida ประเทศไทย
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001:2015 และ ISO 13485:2016
- ได้รับรองมาตรฐานความปลอดภัยเครื่องมือแพทย์ CE Mark
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จาการใช้งานปกติ)

Engine by shopup.com