: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Flow Selector

หมวดหมู่สินค้า: Precision Medical
รหัส : 14-50-PM1000

23 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 301 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- เป็นข้อต่อสำหรับต่อเข้ากับ Flowmeter เพื่อเลือกปรับการให้ออกซิเจน หรือเพื่อต่อเข้ากับชุดพ่นยา


คุณลักษณะเฉพาะ
- ส่วนของข้อต่อที่ต่อกับ Flowmeter เป็น DISS Inlet และมีข้อต่อ DISS Outlet สำหรับต่อเข้ากับขวดให้ความชื้น
- มีปุ่มกดเพื่อเลือกปรับการไหลของออกซิเจน
- มีสัญญลักษณ์แสดงตำแหน่ง ON - OFF เพื่อเลือกการใช้งานการให้ออกซิเจนหรือพ่นยา
- อัตราแรงดันสูงสุดในการทำงาน 50 psi
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน EN ISO 13485:2016
- เป็นผลิตภัณฑ์ Precision Medical จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

Engine by shopup.com