: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Select Flowmeter 0-15 LPM

หมวดหมู่สินค้า: Precision Medical
รหัส : 14-50-3MFA1001

26 มกราคม 2563

ผู้ชม 267 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- เป็นชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจน โดยสามารถเลือกปรับการให้ออกซิเจนหรือต่อเข้ากับชุดพ่นยาใช้สำหรับต่อเข้ากับระบบไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์


คุณลักษณะเฉพาะ
- Flowmeter Tube มีลักษณะใส มีขีดบอกระดับการไหลของออกซิเจน สามารถเห็นลูกลอยสีดำ (Black Glass Ball) ได้
- ลูกบิดปรับอัตราการไหล สามารถปรับอัตราการไหลของออกซิเจน 0 - 15 ลิตร/นาที มีค่าความเที่ยงตรง (Accuracy) ช่วงระดับการไหลของออกซิเจน 0 - 5 ลิตร/นาที 0.50 ลิตร/นาที
- มีข้อต่อ (DISS Outlet) สำหรับบต่อเข้ากับขวดให้ความชื้น
- ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองคุณภาพมาตรฐาน EN ISO 13485:2016
- เป็นผลิตภัณฑ์ Precision Medical จากประเทศสหรัฐอเมริกา
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

Engine by shopup.com