: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

O2 Flowmeter 0-15 LPM

หมวดหมู่สินค้า: Amico
รหัส : 14-70-FMO15UF2

26 มกราคม 2563

ผู้ชม 333 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- เป็นชุดปรับอัตราการไหลของออกซิเจนใช้งานร่วมกับระบบไปป์ไลน์ก๊าซทางการแพทย์


คุณลักษณะเฉพาะ
- Flowmeter Tube มีลักษณะใส มีขีดและตัวเลขบอกระดับการไหลของออกซิเจน
- ลูกบิดด้านหน้า สำหรับปรับอัตราการไหลของออกซิเจนตั้งแต่ 0-15 ลิตร/นาที มีค่าความเที่ยงตรง (Auucrocy)
- มีข้อต่อ (DISS Outlet) สำหรับต่อเข้ากับขวดให้ความชื้น
- เป็นผลิตภัณฑ์ Amico Corporation จากประเทศแคนาดา มาตรฐาน EN ISO 13485
- รับประกันคุณภาพ 1 ปี (จากการใช้งานปกติ)

Engine by shopup.com