: 02-878-1201 |  : sales@j-summit.com

Oxygen Regulator (สินค้าสั่งผลิตตามแบบลูกค้าต้องการ)

หมวดหมู่สินค้า: เกจ์ออกซิเจน
รหัส : 09-1-XXXXX
สินค้าสั่งผลิตในรูปแบบตามลูกค้าต้องการ

30 สิงหาคม 2562

ผู้ชม 363 ผู้ชม

วัตถุประสงค์การใช้งาน
- ทำหน้าที่วัดและปรับแรงดันออกซิเจน สำหรับต่อเข้าหัวถังออกซิเจนทางการแพทย์


คุณลักษณะรายละเอียดประกอบด้วย
1. สินค้าสั่งผลิตในรูปแบบตามลูกค้าต้องการ

Engine by shopup.com